• > O-mnie.html
  • Dane Kontaktowe Aleja Kraśnicka 88/1
   20-718 Lublin
   Telefon: 81 527 8781
   Email: teresa.stelmasiak@wp.pl

   Rejestracja od 12.00 do 20.00
   Umów wizytę
 • O mnie

  alergolog Teresa Stelmasiak

  Lekarz alergolog

  Jestem lekarzem z wieloletnim doświadczeniem w leczeniu chorób alergicznych.

   

  Jestem lekarzem alergologiem z wieloletnim doświadczeniem w leczeniu chorób alergicznych. Specjalizację z alergologii zrobiłam po 2 stopniach specjalizacji z chorób wewnętrznych, jako superspecjalizację, opartą na szerokiej wiedzy i praktyce w leczeniu chorób wewnętrznych. Egzamin specjalizacyjny z alergologii zdałam po wcześniejszych stażach w polskich klinikach zajmujących się leczeniem dzieci i dorosłych z alergią.

   

  Nowoczesnej alergologii nauczyłam się poza tym w czasie stypendiów zagranicznych w Oddziale Alergologii i Immunologii Klinicznej Uniwersyteckiego Szpitala w Pamplonie w Hiszpanii oraz w Oddziale Alergologii Kliniki Immunologii Królewskiego Szpitala Klinicznego w Kopenhadze w Danii. Staże stypendialne w tych krajach ugruntowały i wzbogaciły moją praktyczną wiedzę z alergologii, opartą na naukowych podstawach teoretycznych, a także moją wiedzę logistyczną, która pozwoliła mi m.in. na utworzenie Centrum Alergologii i pierwszego w regionie Oddziału Alergologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Lublinie, w którym byłam wieloletnim ordynatorem. Zrealizowałam w ten sposób swoją ideę pomocy cierpiącym na choroby alergiczne, szukającym jej dotąd poza Lublinem. Wiedzę z alergologii pogłębiam i stale aktualizuję, biorąc udział w polskich i międzynarodowych konferencjach naukowo-szkoleniowych oraz czytając na bieżąco prenumerowane pisma polskie i zagraniczne z dziedziny alergologii i immunologii klinicznej, m.in. ALLERGY oraz PEDIATRIC ALLERGY and IMMUNOLOGY.

   

  Mam doktorat i jestem autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych. Miałam okazję również wygłaszać wykłady i referaty na zjazdach, konferencjach i seminariach z dziedziny alergologii, których części byłam organizatorem. Pod moim kierownictwem wielu lekarzy uzyskało specjalizację z alergologii, a ponadto przez 2 kadencje pełniłam funkcję konsultanta wojewódzkiego z dziedziny alergologii.

   

  Jestem członkiem towarzystw naukowych, polskich i zagranicznych, w tym Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej – EAACI oraz ERS – Europejskiego Towarzystwa Pulmonologicznego.

   

  Znam biegle język angielski, a ponadto język rosyjski i hiszpański na poziomie umożliwiającym komunikację.

   

  Przychodnia alergologiczna w Lublinie

  Prowadzę poradnię alergologiczną w Lublinie przyjmującą dzieci i dorosłych. W zakresie działalności gabinetu mieści się m. in. wykonywanie testów alergicznych, a także leczenie duszności i chorób alergicznych, w tym astmy oskrzelowej.