Badania diagnostyczne i testy alergiczne Lublin

W mojej poradni wykonuję wszystkie niezbędne badania diagnostyczne i testy alergiczne. Dzięki wnikliwym badaniom jestem w stanie zdiagnozować różnego rodzaju choroby i zaordynować odpowiednie ich leczenie. Posiadam specjalizację z alergologii oraz 2 stopnie specjalizacji z chorób wewnętrznych, co pozwala mi spojrzeć na moich pacjentów w szerszym ujęciu. Na badania i testy w mojej poradni alergologicznej zapraszam zarówno dorosłych, jak i dzieci. Dysponuję szerokim wachlarzem metod, dostosowanych do pacjentów w każdym wieku.

Jakie badania diagnostyczne przeprowadzam?

Wśród badań diagnostycznych wykonywanych w moim gabinecie znajdziecie Państwo:

  • spirometrię,
  • badanie RRS,
  • próbę rozkurczową.

Spirometria czyli badanie czynnościowe układu oddechowego pozwala na wykrycie chorób płuc, takich jak między innymi astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc czy nowotwór. Badanie to może być przeprowadzane u dorosłych i dzieci starszych. U maluchów lepiej sprawdza się natomiast metoda RRS, pozwalająca na zbadanie oporów dróg oddechowych. Wykonuję także badanie odwracalności obturacji w oskrzelach na podstawie próby rozkurczowej, przy zastosowaniu leków rozkurczających podawanych wziewnie.

Testy alergiczne

W celu rozpoznania uczulenia zapraszam na testy alergiczne. Wykonuję:

Wśród testów skórnych wyróżnić można kilka typów badań. Przeprowadzam testy punktowe (prick), natywne (prick) z naturalnymi pokarmami, naskórkowe (płatkowe) na przykład na środki chemiczne, kosmetyki, leki czy metale.

Testy alergiczne