Spirometria

Badanie czynnościowe układu oddechowego zwane spirometrią może być wykonywane u dorosłych oraz u dzieci. Pozwala sprawdzić objętość płuc i wykryć ewentualne niepokojące zmiany. Dzięki spirometrii możliwe jest m.in. zdiagnozowanie i podjęcie leczenia astmy i POChP, czyli przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Jest to badanie profilaktyczne, na podstawie którego można wykryć także symptomy rozwijającej się choroby nowotworowej. Spirometrię zaleca się palaczom oraz alergikom. Podczas badania można zweryfikować, czy pacjent oddycha prawidłowo w różnych fazach cyklu oddychania.

 

Na czym polega spirometria?

Spirometria polega na wykonaniu kilku głębokich wdechów i pełnych wydechów przez specjalny ustnik. Za pomocą urządzenia zwanego spirometrem lekarz uzyskuje dane dotyczące objętości i pojemności płuc. Istnieją dwie metody wykonywania pomiarów: statyczna (podstawowa) i dynamiczna. Wyniki mają formę wykresu. Krzywa uwzględniająca przepływ i objętość pozwala na szybką interpretację badania. Spirometrię przeprowadzamy na nowoczesnym sprzęcie medycznym.

Badanie spirometrem jest bezbolesne i bardzo proste. Wystarczy robić wdechy i wydechy w odpowiedni sposób, zgodnie ze wskazówkami lekarza. Warto pamiętać, by przed spirometrią nie wykonywać intensywnych ćwiczeń, nie palić papierosów ani nie spożywać alkoholu. W przypadku niektórych leków konieczne będzie ich odstawienie nawet na kilka dni przed badaniem, o czym poinformuję moich pacjentów podczas wizyty poprzedzającej spirometrię.

 

Spirometria u dorosłych w Lublinie

Spirometria u dorosłych powinna być przeprowadzana u osób po 40. roku życia minimum co dwa lata lub częściej, jeśli u pacjenta występują objawy, takie jak duszności, świszczący oddech czy przewlekły kaszel. Wskazaniami do spirometrii są również nawracające infekcje górnych dróg oddechowych. Na badanie często kieruje się też nałogowych palaczy, a także osoby narażone w pracy na wpływ czynników szkodliwych dla układu oddechowego. Dzięki temu badaniu można wcześnie zdiagnozować choroby układu oddechowego i wdrożyć leczenie.

 

Spirometria u dzieci

Badania spirometryczne u dzieci są nieco bardziej utrudnione niż ma to miejsce w przypadku badań osób dorosłych. Wymaga odpowiedniej współpracy pomiędzy dzieckiem a lekarzem wykonującym badanie. Lekarz powinien wyjaśnić dziecku, na czym dokładnie polega badanie, co będzie sprawdzał i czego oczekuje od dziecka. Tylko dzięki odpowiedniemu podejściu lekarza, spirometria nie będzie badaniem stresującym dla małego pacjenta. W naszej poradni w Lublinie spirometria u dzieci, jak i u osób dorosłych, jest zupełnie bezbolesnym i szybkim badaniem.