O alergii

alergiaAlergia jest zmienioną odczynowością człowieka na czynniki otaczającego go „świata”. Ten „świat” to powietrze, którym oddychamy, i w którym m.in. znajdujemy pyłki roślinne, składniki kurzu domowego jak roztocza, pleśnie i fragmenty naskórków zwierzęcych, to także różnorodne pokarmy i ich konserwanty, w końcu chemikalia, kosmetyki czy leki.

Na te liczne i różnorodne czynniki większość ludzi nie reaguje chorobowo, dobrze je toleruje. Jednak są wśród nas tacy, a jest ich już około 30% i liczba ta stale rośnie, którzy pod wpływem tych czynników chorują. Objawy chorobowe wynikają z ich nadwrażliwości na te wszechobecne, otaczające nas substancje środowiska, w którym przyszło nam żyć. Wśród tych nadwrażliwych osób są przede wszystkim osoby, które mają wrodzoną skłonność do uczulania się. Ich liczba wszędzie w świecie rośnie z różnych przyczyn, głównie genetycznych, przekazywanych z pokolenia na pokolenie, ale też środowiskowych, jak np. zanieczyszczenia powietrza czy też związanych z rozwojem chemii, produkcją nowych leków czy kosmetyków.

 

Osoby skłonne do alergii

O osobach skłonnych do alergii mówimy, że są atopowe. Wyróżnia ich spośród innych obecność w ustroju pewnych białek o charakterze przeciwciał, zwanych immunoglobulinami E (IgE). Można je wykryć np. w skórze (alergiczne testy skórne), we krwi oraz płynach ustrojowych alergików. Białka te powstały w wyniku kontaktu osoby atopowej, skłonnej do alergii, z alergenem np. z pyłkami.

Osoba ta nie wykazuje żadnych objawów chorobowych aż do momentu ponownego kontaktu z tym samym alergenem pyłkowym. Wówczas, w wyniku reakcji tego alergenu z obecnymi w jej ustroju, wcześniej wytworzonymi, niejako „gotowymi” przeciwciałami dochodzi do reakcji alergicznej i uwolnienia licznych substancji m.in. histaminy, które to substancje wywołują objawy chorobowe.

Jeśli taka reakcja alergen-przeciwciało IgE zachodzi w skórze – pacjent ma wysypkę, jeśli w nosie – katar, kichanie i blokadę nosa, jeśli w oczach – zapalenie spojówek, a jeśli w oskrzelach – duszność astmatyczną. Niestety, często obserwujemy objawy równocześnie z paru narządów, np. z nosa i oczu.

 

Kiedy skorzystać z pomocy alergologa?

Alergolog ma w dzisiejszych czasach duże możliwości zarówno zapobiegania objawom alergicznym, jak i ich leczenia.

To leczenie polega na:

  • kontroli środowiska (np. stosowanie środków przeciwko roztoczom),
  • stosowaniu odpowiednich leków lokalnie i ogólnie,
  • odczulaniu.

Każdy lekarz może zalecić kontrolę środowiska. Natomiast już tylko alergolog wybierze zestaw leków odpowiedni dla konkretnego pacjenta czy szczepionkę i zastosuję ją zgodnie z metodami współczesnej immunoterapii.

Zapraszamy do poradni alergologicznej w Lublinie.