O nas

Lekarz alergolog

Lekarz alergolog

Jestem lekarzem alergologiem z wieloletnim doświadczeniem w leczeniu chorób alergicznych. Specjalizację z alergologii zrobiłam po 2 stopniach specjalizacji z chorób wewnętrznych, jako superspecjalizację, opartą na szerokiej wiedzy i praktyce w leczeniu chorób wewnętrznych. Egzamin specjalizacyjny z alergologii zdałam po wcześniejszych stażach w polskich klinikach zajmujących się leczeniem dzieci i dorosłych z alergią.

Nowoczesnej alergologii nauczyłam się poza tym w czasie stypendiów zagranicznych w Oddziale Alergologii i Immunologii Klinicznej Uniwersyteckiego Szpitala w Pamplonie w Hiszpanii oraz w Oddziale Alergologii Kliniki Immunologii Królewskiego Szpitala Klinicznego w Kopenhadze w Danii. Staże stypendialne w tych krajach ugruntowały i wzbogaciły moją praktyczną wiedzę z alergologii, opartą na naukowych podstawach teoretycznych, a także moją wiedzę logistyczną, która pozwoliła mi m.in. na utworzenie Centrum Alergologii i pierwszego w regionie Oddziału Alergologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Lublinie, w którym byłam wieloletnim ordynatorem. Zrealizowałam w ten sposób swoją ideę pomocy cierpiącym na choroby alergiczne, szukającym jej dotąd poza Lublinem. Wiedzę z alergologii pogłębiam i stale aktualizuję, biorąc udział w polskich i międzynarodowych konferencjach naukowo-szkoleniowych oraz czytając na bieżąco prenumerowane pisma polskie i zagraniczne z dziedziny alergologii i immunologii klinicznej, m.in. ALLERGY oraz PEDIATRIC ALLERGY and IMMUNOLOGY.

Mam doktorat i jestem autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych. Miałam okazję również wygłaszać wykłady i referaty na zjazdach, konferencjach i seminariach z dziedziny alergologii, których części byłam organizatorem. Pod moim kierownictwem wielu lekarzy uzyskało specjalizację z alergologii, a ponadto przez 2 kadencje pełniłam funkcję konsultanta wojewódzkiego z dziedziny alergologii.

Jestem członkiem towarzystw naukowych, polskich i zagranicznych, w tym Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej – EAACI oraz ERS – Europejskiego Towarzystwa Pulmonologicznego.

Znam biegle język angielski, a ponadto język rosyjski i hiszpański na poziomie umożliwiającym komunikację.

Przychodnia alergologiczna w Lublinie

Prowadzę poradnię alergologiczną w Lublinie przyjmującą dzieci i dorosłych. W zakresie działalności gabinetu mieści się m. in. wykonywanie testów alergicznych, a także leczenie chorób alergicznych, w tym astmy oskrzelowej oraz odczulania.

Wiarygodne testy alergologiczne - tylko u nas!